μυοκτονίες

                     ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΙΘΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  (ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΟΛΛΕΣ)                                                                                                                            
                                     ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ ( ΑΡΟΥΡΑΙΟΥΣ)


  

                                   
                                   
                                      ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΤΡΩΚΤΙΚΑ ( οικιακός ποντικός)                                
                               ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ